Εκτύπωση
PDF

Με την Υπουργική Απόφαση οικ. 34331/Δ9.8920/2016 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), η οποιαδήποτε καταγγελία ηλεκτρολόγου για εργασιακές σχέσεις μπορεί να γίνεται με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στην ηλεκτρονικά διεύθυνση www.sepenet.gr .