Εκτύπωση
PDF

Διοικητικό συμβούλιο


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΗΕ:

Αλέξανδρος Φλέγγας. Έχει επαγγελματική εμπειρία ως ηλεκτρολόγος-συντηρητής και κατέχει άδεια επίβλεψης εγκαταστάσεων 200 KW. Εργάστηκε για 25 χρόνια στην Κεράνης ΑΕ καπνοβιομηχανία στον Πειραιά. Τώρα εργάζεται στην ΟΣΥ Α.Ε. ως Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Πειραιά.


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΗΕ:

Ευάγγελος Σκουρόγιαννης.  Εργάζεται στο Ηράκλειο Κρήτης στην εταιρεία ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Είναι Πρόεδρος στο Σωματείο Ηλεκτροτεχνιτών Βοηθών Συναφών Ν. Ηρακλείου και έχει 2 παιδιά.


 


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΗΕ:
Κωνσταντάκος Κωνσταντίνος: Εργάζεται στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Αγριά Βόλου με ειδικότητα ηλεκτρολόγου. Εκλέχτηκε στο Συνδικάτο Ηλεκτροτεχνιτών Ν.Μαγνησίας και κατέχει τη θέση του Ταμία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΗΕ:
Κουμαντανίδης Χρήστος. Γεννήθηκε το 1964 και ζει στην Θεσσαλονίκη.Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.Είναι πτυχιούχος Τεχνικού Λυκείου των τμημάτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών.Κατέχει την άδεια συντηρητού Γ 200KW.Εργάστηκε για 2 χρόνια στην ΜΕΒΓΑΛ και εδώ και 22 χρόνια εργάζεται στην Αθηναική Ζυθοποιία Θεσσαλονίκης. Κατέχει την θέση του Γενικού Γραμματέα στην Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Θεσσαλονίκης.


ΤΑΜΙΑΣ ΟΗΕ:
Μιχάλης Δανιήλ
. Είναι Πρόεδρος στην Ένωση Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Πτυχιούχων Συντηρητών Τεχνιτών και Βοηθών Ν. Κορινθίας. Εργάζεται στην Landis + Gyr A.E.


Μέλη ΟΗΕ:

Φώτιος Κατριβέσης, Πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτροτεχνιτών Βοηθών Ν. Αχα̈́ιας “ΕΝΤΑΣΗ”.

Τσαλδαρίδης Γέωργιος, Πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτροτεχνιτών Ν.Ξάνθης.Χρυσοπουλίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Βεροίας & Περιχώρων

Σούρμπας Δημήτριος, Πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτροτεχνιτών Επισκευών Ελευσίνας & Πέριξ

Νικόλαος Γκίκας, Πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Αττικής.
Φρίγγος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρολόγων & Βοηθών Ανελκυστήρων Β.Ελλάδας.