Ταυτότητα

ΑρχικήΤαυτότητα

Ταυτότητα
Η ταυτότητα μας
Η ΟΗΕ ιδρύθηκε το 1954. Στην πορεία της στάθηκε μπροστά για την υπεράσπιση και προώθηση των συμφερόντων των ηλεκτροτεχνιτών όλης της Ελλάδας. Είναι δευτεροβάθμια οργάνωση και είναι μέλος της ΓΣΕΕ και της I.M.F. (Παγκόσμια ομοσπονδία μεταλλεργατών). Μέλη της ΟΗΕ είναι πρωτοβάθμια κλαδικά σωματεία. Εξάλλου ο πρώτος Πειραιώτης Ηλεκτροτεχνίτης που ήταν Πρόεδρος του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ ήταν ο Γ. Παπανικολάου στον οποίο είναι αφιερωμένο το site μας.

Στην ΟΗΕ ανήκουν σήμερα 25 ομοιοεπαγγελματικά σωματεία.

Όργανα Διοίκησης της ΟΗΕ είναι το Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή.

Το Συνέδριο, το οποίο συγκαλείται κάθε 3 χρόνια, εκλέγει 11μέλη Διοίκηση, 3μέλη Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Το Συνέδριο απαρτίζεται από εκλεγμένους αντιπροσώπους από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτό γίνεται οικονομικός και διοικητικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης και αποφασίζεται το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη 3ετία.

Στην πρώτη συνεδρίαση της, η νεο-εκλεγμένη 11μελής Διοίκηση, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γ.Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη της 5μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η ΟΗΕ υπογράφει με τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας οι οποίες διασφαλίζουν τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων για τους ηλεκτροτεχνίτες. Συγκεκριμένα υπογράφει:

  • ΣΣΕ για τους εργαζόμενους ηλεκτροτεχνίτες που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οικοδομές, ανελκυστήρες και ξενοδοχεία όλης της χώρας
  • ΣΣΕ για τους εργαζόμενους ηλεκτροτεχνίτες στα ΝΠΙΔ μετά τον Ν.4024/2011
  • ΣΣΕ για τους εργαζόμενους ηλεκτροτεχνίτες των βιομηχανικών επιχειρήσεων και εργοστασίων όλης της χώρας.

Βάση Πληροφόρησης για τα Επαγγέλματα και Επαγγελματικά Δικαιώματα για πληροφορίες πατήστε εδω