Καταστημάτων,Ανελκυστήρων

ΑρχικήΚαταστημάτων,Ανελκυστήρων

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ

1. Η Απόφαση 21/1975 ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 24472/1975)

2. Η ΣΣΕ 6.4.1976 (Πρ. Καταθ. 7/14.5.1976)

3. Η ΣΣΕ 1.7.1977 (Πρ. Καταθ. 1827/12.10.1977)

4. Η ΣΣΕ 18.4.1978 (Πρ. Καταθ. 47/19.4.1978)

5. Η ΣΣΕ 10.3.1979 (Πρ. Καταθ. 37/6.4.1979)

6. Η ΣΣΕ 28.1.1980 ( Πρ. Καταθ. 16/29.1.1980)

7. Η ΣΣΕ 18.12.1980 ( Πρ. Καταθ. 216/19.12.1980)

8. Η ΣΣΕ 11.2.1982 (Πρ. Καταθ. 16.2.1982)

9. Η Απόφαση 28/1983 ΠΔΔΔ Πειραιά

10. Η Απόφαση 16/1983 ΠΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 14304/1983)

11. Η Απόφαση 21/1984 ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 12870/1984)

12. Η ΣΣΕ της 15.3.1984 (Πρ. Καταθ. 11/16.3.1984)

13. Η Απόφαση 119/1985 ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α 2042219/85)

14. Η Απόφαση 19/1986 ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 15783/1986)

15. Η Απόφαση 18/1986 ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 14137/1986)

16. Η Απόφαση 12/1987 ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 11514/1987)

17. Η ΣΣΕ της 1.3.1988 (Πρ. Καταθ. 33/1.4.1988)

18. Η Απόφαση 13/1990 ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 12397/1990)

(ηλεκτροτεχνίτες ξενοδοχείων)

19.Η ΣΣΕ της 20.12.1990 (Πρ. Καταθ. 8/7.2.1991) (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων)

20.Η ΣΣΕ της 23.6.1992 (Πρ. Καταθ. 56/7.7.1992) (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων)

21.Η ΣΣΕ της 9.11.1993 (Πρ. Καταθ. 134/18.11.1993) (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων)

22.Η ΣΣΕ της 22.7.1994 (Πρ. Καταθ. 127/30.8.1994) (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων)

23.Η ΔΑ 34/1995 (Πρ. Καταθ. 25/23.8.1995) (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων και ξενοδοχείων)

24.Η ΣΣΕ της 18.7.1996 (Πρ. Καταθ. 82/18.7.1996) ( ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων)

25.Η ΔΑ 42/1997 ( ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων)

26.Η ΔΑ 20/1998 (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων και ξενοδοχείων)

27.Η ΔΑ 34/1999 (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων και ξενοδοχείων)

28.Η από 23.5.2000 ΣΣΕ (ηλεκτροτεχνίτες ξενοδοχείων)

και ΔΑ 15/2000 (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων)

29.Η ΔΑ 17/2001 ( καταστημάτων)

30.Η ΔΑ 15/2002

31.Η ΔΑ 19/2003 και η από 8.5.2003 ΣΣΕ (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων και ξενοδοχείων)

32.Η από 7.7.2004 ΣΣΕ και ΔΑ 22/2004 (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων και ξενοδοχείων)

33.Η από 26.3.2005 ΣΣΕ (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων και ξενοδοχείων)

34. Η ΣΣΕ της 26.6.2006 (Πρ.Καταθ 54/26.6.2006) (για ανελκυστήρες)

35. Η ΔΑ 21/2006 (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων και ξενοδοχείων)

36. Η ΔΑ 26/2007 (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων)

37. Η ΣΣΕ της 15.7.2008 (Πρ. Καταθ. 66/15.7.2008) (για ξενοδοχεία)

38. Η ΣΣΕ της 28.7.2008 (Πρ. Καταθ. 90/28.7.2008) (ΠΟΣΕΗ)

39. Η ΔΑ 33/2008 (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων, ανελκυστήτων και ανωνύμων εταιριών) (ισχύει και για το 2009)

40. Η ΣΣΕ της 5.11.2010 (Πρ. Καταθ. 60/23.12.2010) (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων, ξενοδοχείων, ανελκυστήρων και ανωνύμων εταιριών)

41. Η ΣΣΕ της 15-04-2013 (πρ.καταθ 3/22-4-2013) (ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων, εργοληπτών) . Επέκταση αυτής με πράξη κατάθεσης 10/26-10-2015.

42. Η ΣΣΕ της 29/7/2013 (Πράξη Κατάθεσης 10/30-7-2013) Ηλεκτροτεχνίτες Ανελκυστήρων.

43 Η ΣΣΕ της 29/9/2014(Πραξη Κατάθεσης 12/6-11-14) Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων. Επέκταση αυτής με πράξη κατάθεσης 8/2-10-2015.

44 Η ΣΣΕ της 30/3/2015 (Πράξη κατάθεσης της 3/7-4-2015) Ηλεκτροτεχνιτών Ξενοδοχείων

45 Η ΣΣΕ της 08/04/2016 (Πράξη κατάθεσης 7/18-4-2016) Ηλεκτροτεχνιτών Ξενοδοχείων

46 Η ΣΣΕ της 10/10/2016 (Πράξη Κατάθεσης 9/17-10-2016) Ηλεκτροτεχνιτών Ανελκυστήρων

47 Η ΣΣΕ της 02/01/2017 ( Πράξη Κατάθεσης 1/20-01-2017) Ηλεκτρολόγων Καταστημάτων

48 Η ΣΣΕ της 09/10/2017 (Πράξη Κατάθεσης 13/25-10-2017) Ηλεκτρολόγων Ξενοδοχείων

49 Η ΣΣΕ της 20/02/2018 (Πράξη κατάθεσης 1/22-02-2018) Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων

50 Η ΣΣΕ της 27/03/2018 (Πράξη κατάθεσης 9/23-04-2018) Ηλεκτρολόγων Καταστημάτων

51. Η ΣΣΕ της 13/2/2019 (Πράξη κατάθεσης 2/18-2-2019) Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων

52. Η ΣΣΕ της 25/6/2019 (Πράξη Κατάθεσης 13/26-8-2019) Ηλεκτρολόγων Καταστημάτων

53. Η ΣΣΕ της 15/2/2021 (Πράξη Κατάθεσης 3/15-2-2021) Ηλεκτρολόγων Ξενοδοχείων

54. Η ΣΣΕ της 18/3/2021 (Πράξη Κατάθεσης 4/18-3-2021) Ηλεκτρολόγων Καταστημάτων

55. Η ΣΣΕ της 2/2/2021 (Πράξη Κατάθεσης 9/8-4-2021) Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων

Β. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Από την εργοδοτική πλευρά:

1. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων

3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων

4. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ

5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

Από την εργατική πλευρά

Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντιστοίχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, στα Ηλεκτρολογικά καταστήματα, Ηλεκτροτεχνουργεία, Πλοία, Οικοδομές, τις Εγκαταστάσεις και Συντηρήσεις Ανελκυστήρων, στα Ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ. τεχνικά έργα, στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της Χώρας καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά γραφεία όλης της χώρας και

β. Οι εργαζόμενοι με τις παραπάνω ειδικότητες που εργάζονται σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει όλης της χώρας (ΣΣΕ 15/2/21)

Δ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Ή ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’. (Ηλεκτροτεχνίτες Ηλεκτρολογικών καταστημάτων, μέλη της ΠΟΣΕΗ & ΓΣΕΒΕΕ)

Έτος 2021

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, βασικός μισθός 833,58 ευρώ.

3. Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι, βασικός μισθός 874,23 ευρώ.

4. Οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α’ ειδικότητος 1ης ομάδος με θέση, βασικός μισθός 920,28 ευρώ.

5. Οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α’ ειδικότητος 2ης ομάδος με θέση, βασικός μισθός 920,28 ευρώ.

Έτος 2021

Κεφάλαιο Α’. α) (Ηλεκτροτεχνίτες ανελκυστήρων)

1. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται σε επιχειρήσεις και μέλη της ΠΟΒΕΣΑ από 01/01/2021 είναι οι κάτωθοι:

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Οι αδειούχοι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, βασικός μισθός 741,89 ευρώ.

3. Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες , βασικός μισθός 767,28ευρώ.

4. Οι αδειούχοι συντηρητές ηλεκτρολόγοι με θέση, βασικός μισθός 805,87 ευρώ.

5. Οι αδειούχοι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδας ( Δ΄ειδικότητα), βασικός μισθός 816,08 ευρώ.

Κεφάλαιο Β’. (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ)

Έτος 2021

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. α. Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, βασικός μισθός 707,00 ευρώ.

β. Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες , βασικός μισθός 728,21 ευρώ

γ. Οι αδειούχοι εργοδηγοί ( παλαιές άδειες) με θέση βασικός μισθός 757,50 ευρώ

δ. Οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α’ ειδικότητος 1ης και 2ης ομάδας με θέση βασικός μισθός 780,73 ευρώ.

ε. Οι ενήλικοι νεοεισερχόμενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο μέχρι 24 ετών βασικός μισθός 680,00€ (εννοείται όταν έχει διανύσει έστω και μία μέρα εργασία δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος).

Κεφάλαιο Γ’

1) Οι Ηλεκτροτεχνίτες που έχουν έξι (6) χρόνια υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, θα παίρνουν το μισθό του Αρχιτεχνίτη, αν έχουν άδεια Αρχιτεχνίτη.

2) Οι Ηλεκτροτεχνίτες, που έχουν δέκα (10) χρόνια υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη θα παίρνουν το μισθό του Εργοδηγού, αν έχουν άδεια Εργοδηγού.

3) Οι Ηλεκτροτεχνίτες, που έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, θα παίρνουν το μισθό του Πτυχιούχου Επίβλεψης, Συντηρητή ή Εγκαταστάτη, αν κατέχουν σχετική άδεια.

Τα παραπάνω θα ισχύουν, εφόσον υποβληθούν οι ανάλογες κατά περιπτώσεις άδειες σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (ΔΑ 15/2000 και ΣΣΕ 23.5.2000)

Υποχρεωτικότητα του κινητού συνεργείου συντήρησης όπως υποχρεώνει η ισχύουσα νομοθεσία

με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. οικ. Φ.Α./92/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/22.12.2008).

α) “1. Οι εργασίες συντήρησης σε έναν ανελκυστήρα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από το συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης

της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα στο προσωπικό.”

β) “2. Κάθε κάτοχος αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 (υπεύθυνος συντηρητής) έχει το δικαίωμα να προΐσταται σε (3) τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.”

γ) “3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν Ηλεκτροτεχνίτη Δ’ Ειδικότητας και ένα βοηθό Ηλεκτροτεχνίτη Δ’ Ειδικότητας.

Ο υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνεται ως μέλος ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα να προΐσταται.”

Συνεπώς η Συντήρηση των Ανελκυστήρων πραγματοποιείται όπως αναφέρεται πιο πάνω από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΤ. ΕΠΙΔΟΜΑTA

1. Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας στα Ξενοδοχεία

Οι παραπάνω μισθοί Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεχνιτών, Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών 1ης και 2ης ομάδας προσαυξάνονται με το Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) τριετίες, από τις οποίες η κάθε μία τριετία, από τις τέσσερις (4) πρώτες, αυξάνονται με ποσοστό 10% και κάθε μία από τις υπόλοιπες έξι (6) με ποσοστό 8% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας, στον Ηλεκτρολογικό Κλάδο, η οποία υπηρεσία υπολογίζεται από την είσοδο σ’ αυτό ΣΣΕ 30/3/2015.

1α. Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας Ανελκυστήρων

Στους ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Πτυχιούχους Συντηρητών και Εγκαταστατών Δ΄ειδικότητας, προσαυξάνονται με το Επιδομα Πολυετούς Υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) τριετίες, απο τις οποίες η κάθε μία τριετία, απο τις πέντε (5) πρώτες αυξάνονται με ποσοστό 10% και κάθε μία απο τις υπόλοιπες πέντε (5) με ποσοστό 8% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας, στον Ηλεκτρολογικό κλάδο.

1β. Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας Καταστημάτων

Οι παραπάνω μισθοί Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεχνιτών, Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών 1ης και 2ης ομάδας προσαυξάνονται με το Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας μέχρι εννιά (9) τριετίες, από τις οποίες η κάθε μία τριετία, από τις πέντε (5) πρώτες, αυξάνονται με ποσοστό 10% και κάθε μία από τις υπόλοιπες τέσσερις (4) με ποσοστό 8% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας, στον Ηλεκτρολογικό Κλάδο, η οποία υπηρεσία υπολογίζεται από την είσοδο σ’ αυτό ΣΣΕ 26/8/2019.

2. Επίδομα Οικογενειακών Βαρών

Σ’ όλους τους Ηλεκτρολόγους, Αρχιτεχνίτες, Ηλεκτρολόγους Α’ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες που αναφέρεται το Π.Δ. 108/2013, παρέχεται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι ή συνταξιοδοτείται η σύζυγος και 5% για κάθε παιδί, εφόσον δεν συμπλήρωσαν τα είκοσί τους (20) χρόνια, δεν εργάζονται και δεν είναι παντρεμένα.

Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε Ανώτερες Σχολές, η επιδότησή τους παρατείνεται μέχρι τα εικοσιπέντε (25) χρόνια συμπληρωμένα.

Για τα ανάπηρα παιδιά, σωματικά ή πνευματικά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε τελεσίδικα, από την οικεία υγιειονομική επιτροπή, η πιο πάνω επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

Το επίδομα αυτό, συζύγου και παιδιών, υπολογίζεται πάνω στους βασικούς μισθούς προσαυξημένους με το Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας (Δ.Α. 13/90 και ΣΣΕ 18.7.1996), εκτός των ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όπου υπολογίζετε μόνο πάνω στον βασικό ΣΣΕ 29/09/2014.

3. Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας (Καταστήματα)

Σ’ όλους τους Ηλεκτρολόγους, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγούς και Ηλεκτρολόγους Α’ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες που αναφέρεται το Π.Δ. 108/2013, χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 20%. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται πάνω στο σύνολο των αποδοχών, δηλαδή στο άθροισμα βασικός μισθός, πολυετίες, οικογενειακά βάρη, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών, επίδομα πλωτών μέσων, υπευθυνότητας και Α.Τ.Α . (ΣΣΕ 18.7.1996)

Πάντως οι εργαζόμενοι στην εκτέλεση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή επέκταση αυτών δεν θεωρούνται ότι προσφέρουν επικίνδυνη εργασία και συνεπώς δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό, ούτε και την χορήγηση γάλατος. (ΔΑ 13/1990 και ΣΣΕ 18.7.1996)

Σ’ όλους τους Ηλεκτρολόγους, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγούς και Ηλεκτρολόγους Α’ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες που αναφέρεται το Π.Δ. 108/2013, και εργάζονται σε πλοία, Δεξαμενές και γενικά σε κάθε είδους πλωτά μέσα, ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο βρίσκονται (ξηρά ή θάλασσα) και στους εργαζόμενους στα εναέρια και υπόγεια δίκτυα και γενικά υπόγειες στοές, κανάλια τήξεως μολύβδου, πίσσας και κατασκευή-συντήρηση συσσωρευτών (μπαταριών) θα καταβάλλονται οι παραπάνω μισθοί προσαυξημένοι κατά 20% (ΣΣΕ 18.7.1996).

4. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών

Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών αναπροσαρμόζεται από 2.1.2017 σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς ή ημερομίσθια και καταβάλλεται, κατά τα λοιπά, στις ίδιες κατηγορίες εργαζομένων και με τις ίδιες προϋποθέσεις των διατάξεων που το καθιέρωσαν, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που χορηγούνται σε άλλους εργαζόμενους του ίδιου με αυτούς εργοδότη, επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών με νόμο, ΣΣΕ ή ΔΑ, Υπουργική Απόφαση, Διμερή συμφωνία, απόφαση του εργοδότη, μεγαλύτερα από το ποσοστό αυτό, τότε στους Ηλεκτροτεχνίτες χορηγείται το μεγαλύτερο (ΣΣΕ 26.3.2005)

5. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας (ξενοδοχεία)

Οι εργαζόμενοι του Κεφαλαίου Β’ δικαιούνται επίδομα επικίνδυνης εργασίας, εκ ποσοστού 20% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό, το επίδομα οικογενειακών βαρών και το επίδομα πολυετίας.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εκτέλεση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή στην επέκταση αυτών. (ΣΣΕ 8.5.2003)

6. Επίδομα Υπευθυνότητας (Ξενοδοχεία)

Στούς πτυχιούχους επίβλεψης συντηρητών και εγκαταστατών με θέση που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται Επίδομα Υπευθυνότητας σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, υπο την προϋπόθεση της έγγραφης ανάθεσης καθηκόντων υπευθύνου.

Σε μονάδες ισχύος άνω των 400KW ο εργοδότης υποχρεούται να ορίσει τουλάχιστον ένα υπεύθυνο ηλεκτρολόγο πτυχιούχο επίβλεψης συντηρητών και εγκαταστατών με θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 9.1 συμβάσεως στον οποίο χορηγείται το επίδομα υπευθύνου.

7. Επίδομα Ύψους

Χορηγείται επίδομα Ύψους σε ποσοστό 10% πάνω στους βασικούς μισθούς στους εργαζόμενους της ρύθμισης αυτής, που εργάζονται:

• Στη συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, δηλαδή ανυψωτικούς γερανούς, γερανογέφυρες

• Χρησιμοποιώντας καλαθάκι ανυψωτικού μηχανήματος προκειμένου να εκτελέσουν κάποια εργασία ή να ανέβουν στον τόπο εργασίας και

• Σε ιστούς (στύλους, πυλώνες) με τη βοήθεια ζωνών ασφαλείας. (ΣΣΕ 18.7.1996).

8. Επίδομα Ακτινοβολίας (καταστήματα και ξενοδοχεία)

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός των μαθητευομένων, που εργάζονται σε κέντρα ελέγχου, πυρανιχνευτές, αλεξικέραυνα, εργασίες εν γένει στις οποίες χρησιμοποιείται πυρηνική ενέργεια καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή γίνεται χρήση ακτινών Χ’ ή ραδιοϊσοτόπων, χορηγείται από 1 Ιανουαρίου 2004 επίδομα ακτινοβολίας σε ποσοστό 10%, επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους μισθού (ΔΑ 22/2004 και ΣΣΕ 7.7.2004)

9. Επίδομα Σπουδών ( ξενοδοχεία, καταστήματα, ανελκυστήρες)

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται επίδομα σπουδών ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για τους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και είκοσι (20) ευρώ για τους Πτυχιούχους ΤΕΙ (ΔΑ 33/2008 για καταστήματα, οικοδομών, πλοίων, ανωνύμων εταιριών). Για τα ξενοδοχεία χορηγείται επίδομα σπουδών δεκαπέντε (15) ευρώ για τους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και είκοσι (20) ευρώ για τους Πτυχιούχους ΤΕΙ (ΣΣΕ 27.6.2008 & 25.6.2019). Για τους ανελκυστήρες το επίδομα σπουδών ανέρχεται για τους πτυχιούχους μέσω τεχνικών σχολών στα (20) ευρώ και για τους πτυχιούχους ΤΕΙ στα (25) ευρώ (ΣΣΕ 2.2.2021)

Για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες της 2ης ομάδος( Α’ ειδικότητος) μέλη της ΠΟΣΕΗ το επίδομα ΤΕΙ ανέρχεται σε 35€ (ΣΣΕ 1/20-01-2017).

10. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης (ξενοδοχεία)

Από την 01/07/2017 χορηγείται ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, στους εργαζομένους εποχιακά σε ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας και για κάθε μήνα απασχόλησής τους. Το επίδομα αυτό θα καταβάλλεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου εώς 30 Σεπτεμβρίου.

11. Επίδομα τροφής

Εφόσον η επιχείρηση ετοιμάζει καθημερινά φαγητό το οποίο δύνανται να καταναλώνουν οι εργαζόμενοι αφαιρεί ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιμάζει καθημερινά φαγητό τότε δεν δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσοστό επί του βασικού μισθού των εργαζομένων. Το παρόν άρθρο αρχίζει να εφαρμόζεται από την 01/07/2017.

Ζ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λπ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στους σπουδαστές χορηγείται ότι αναφέρει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΣΣΕ 18.7.1996)

2. Όλοι οι μισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα, οι οποίοι λαμβάνουν άλλα επιδόματα, που καθορίζονται με άλλες διατάξεις ή χορηγούνται από τον εργοδότη τους, θα εξακολουθούν να τα παίρνουν. (ΣΣΕ 18.7.1996)

3. Τυχόν επιδόματα που δίνονται με άλλες Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Διμερής Συμφωνίες κ.λπ. εξακολουθούν να καταβάλλονται. (ΣΣΕ 18.7.1996)

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και συναποδέχονται, ότι στους βασικούς μηνιαίους μισθούς που είχαν συμφωνήσει με τη Σ.Σ.Ε. της 15.3.1984 είχαν ενσωματώσει και το ποσό της ΑΤΑ που είχε διαμορφωθεί μέχρι τότε. (ΣΣΕ 18.7.1996)

5. Χορήγηση Γάλατος

Σ’ όλους τους Βοηθούς, Ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγούς, Πτυχιούχους Επίβλεψης, Συντηρητές ή Εγκαταστάτες και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες που αναφέρει ο Ν. 6422/34, χορηγούνται κάθε μέρα, αποκλειστικά σε είδος 640 γραμμάρια γάλατος, η καταβολή της αξίας του οποίου απαγορεύεται (Δ.Α. 13/1990 και ΣΣΕ 18.7.1996), εκτός της Συλλογικής Σύμβασης των Ανελκυστήρων από την 01-01-2021.

6. Είδη ένδυσης

Στο ηλεκτρολογικό προσωπικό, από τον βοηθό και πάνω, χορηγούνται κάθε χρόνο για τις ανάγκες της εργασίας, 2 φόρμες, 1 ζευγάρι παπούτσια από βακέττα και καττύματα από ελαστικό, 1 ζευγάρι γάντια από ελαστικό και ένας επενδύτης (ΔΑ 13/1990 και ΣΣΕ 18.7.1996)

7. Προϋπηρεσία

Η προϋπηρεσία των μισθωτών που αφορά η παρούσα ρύθμιση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών, που τους απασχολούσαν, θεωρημένο από την επαγγελματική τους οργάνωση (των μισθωτών) και αν δεν υπάρχει από την Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος.

Αν η απασχόληση στον Ηλεκτρολογικό κλάδο έχει διανυθεί ελεύθερα, η υπηρεσία αυτή θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου.

Το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας πρέπει να κατατίθεται στον νέο εργοδότη μέσα σε πενήντα (50) μέρες από την πρόσληψη. Στην αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται στον μισθό από την ημέρα της καταθέσεως των πιστοποιητικών. Ως προϋπηρεσία θεωρείται και προσμετράται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και η εργασία στην αλλοδαπή, θεωρημένη από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο (ΔΑ 13/1990 και ΣΣΕ 18.7.1996).

8. Οι εργαζόμενοι ως Ηλεκτροτεχνίτες Συντηρητές, όπως αναφέρει ο Ν. 6422/34, δεν έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε επεκτάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν μόνο στην συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών (ΔΑ 13/1990 και ΣΣΕ 18.7.1996)

9. Πενθήμερο – Ωράριο (Καταστήματα, Ανελκυστήρες)

Καθιερώνεται 5νθήμερη εργασία με εβδομαδιαία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 38 συνολικά ωρών εργασίας (ΣΣΕ 1.3.1988). Στην περίπτωση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών σε νοσοκομεία δεν περιορίζεται από Δευτέρα εώς Παρασκευή αλλά μπορεί να λαμβάνει χώρα Σάββατο και Κυριακή τηρουμένων των λοιπών όρων της παρούσας (ΣΣΕ 5.10.2010) και της Εργατικής Νομοθεσίας.

9α. Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας (ξενοδοχεία)

Οι ημέρες και ώρες εργασίας των υπαγόμενων στην παρούσα καθορίζονται όπως ορίζονται στην ισχύουσα ρύθμιση περί των όρων αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας (ΣΣΕ 15-2-2021 ΠΚ Υπ. Εργασίας 3/15-2-2021) με τις στις επόμενες παραγράφους διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα:

Οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών της παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) με 40 ώρες εργασίας. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν μόνο:

Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων.
Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων.
Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.
Για τα ξενοδοχεία δύο (2) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.
Για τους εργαζόμενους με πενθήμερο παρέχεται εφεξής στην επιχείρηση η δυνατότητα να κατανέμει τη διήμερη ανάπαυση εντός της εβδομάδας, όχι όμως με συνεχόμενη μορφή, αλλά διακεκομμένα, με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης και λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας της.

Κατ’εξαίρεση των οριζομένων στα ανωτέρω εδάφια, σε περίπτωση που η πληρότητα υπερβεί το 70% και για όσο διάστημα διατηρηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό η επιχείρηση δύναται, να εφαρμόσει με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου σύστημα εργασίας έξι εργάσιμων ημερών με 40 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως. Ο καθορισμός των εργαζομένων που θα εργαστούν επί εξαημέρου ανήκει στην επιλογή του εργοδότη. Η πληρότητα του ξενοδοχείου θα αποδεικνύεται από το θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ βιβλίο πόρτας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

10. Προαιρετική Αργία

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καθιερώνεται η εορτή του Αγίου Πνεύματος ως ημέρα προαιρετικής αργίας (ΔΑ 20/1998).

11. Αποζημίωση εκτός έδρας χωρίς διανυκτέρευση

Στους μισθωτούς οι οποίοι κατόπιν εντολής του εργοδότη τους μετακινούνται, χωρίς να διανυκτερεύσουν για τις ανάγκες της εργασίας τους εκτός των ορίων του νομού της έδρας της επιχείρησης (της περιφέρειας Αττικής θεωρουμένης ως ενιαίου νομού), χορηγείται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης για μετακίνηση εκτός έδρας με διανυκτέρευση, εφόσον το σύνολο της διάρκειας της εκτός έδρας παραμονής υπερβαίνει το ισχύον νόμιμο ωράριο εργασίας (ΔΑ 20/1998).

12. Άδεια γάμου

Εργαζόμενοι που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται άδειας γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/1945 (ΔΑ 42/1997 και ΔΑ 20/1998).

13. Άδεια πατρότητας

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται μία ημέρα άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο (ΔΑ 42/1997 και ΔΑ 20/1998).

14. Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, με το Ν. 4093/12 οι αποζημειώσεις των υπαλλήλων από 12 Νοεμβρίου 2012 περιορίζονται σε 12 μισθούς για 16 χρόνια απασχόλησης και άνω. Όσοι από 12/11/12 απασχολούνταν πάνω από 17 χρόνια στον ίδιο εργοδότη δικαιούνται συν ένα μισθό για κάθε έτος πάνω από τα 16 που έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου με πλαφόν μισθού τα 2.000€ μεικτά.

ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1 χρόνο- 4 χρόνια 2 μισθοί

4 χρόνια- 6 χρόνια 3 μισθοί

6 χρόνια- 8 χρόνια 4 μισθοί

8 χρόνια- 10 χρόνια 5 μισθοί

10 χρόνια συμπλ. 6 μισθοί

11 χρόνια συμπλ. 7 μισθοί

12 χρόνια συμπλ. 8 μισθοί

13 χρόνια συμπλ. 9 μισθοί

14 χρόνια συμπλ. 10 μισθοί

15 χρόνια συμπλ. 11 μισθοί

16 χρόνια συμπλ. 12 μισθοί

17 χρόνια συμπλ. 12+1 μισθοί

18 χρόνια συμπλ. 12+2 μισθοί

19 χρόνια συμπλ. 12+3 μισθοί

20 χρόνια συμπλ. 12+4 μισθοί

και για τα υπόλοιπα μέχρι τα 28 χρόνια συμπλήρωσης προσθέτουμε ενα μισθό ανά έτος.

Σε όλες τις παραπάνω αποζημειώσεις προσθέτουμε και 1/6 αυτών.

15. Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου

Η άδεια θηλασμού κι φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (ΣΣΕ 7.7.2004).

16. Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού

Το μειωμένο ωράριο (“άδεια”) θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούνται ο/η εργαζόμενος/η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού.

17. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνε4χείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη (ΣΣΕ 7.7.2004).

18. Άδεια λόγω AIDS

Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές (ΣΣΕ 7.7.2004).

19. Άδεια γονέα για παιδί για νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούται από άλλες διατάξεις (ΣΣΕ 7.7.2004).

20. Οι εργοδότες που απασχολούν τους παραπάνω μισθωτούς τις εργασίες αυτές (πυρηνικά και ακτίνες Χ’) υποχρεούνται να τους αποστέλλουν δύο φορές κάθε χρόνο καταβάλλοντας την απαιτούμενη δαπάνη, σε ειδικά εργαστήρια προκειμένου να υποστούν το απαιτούμενο ιατρικό έλεγχο της υγείας τους από την επίδραση των πυρηνικών ή των ακτίνων Χ’ επί της υγείας τους (ΔΑ 19/2003).

21. Όλες οι θεσμικές διατάξεις της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ έχουν εφαρμογή και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς (ΔΑ 15/2002).

22. Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περιπτώση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαϊου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε εάν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

23. Συνδικαλιστική εισφορά (ξενοδοχεία)

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου, εκάστου έτους από τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ποσό αξίας 20 ευρώ, ποσό που αποτελεί ετήσια συνδομή τους προς την Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας ποιοι εργαζόμενοι μέλη της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας δεν αποδέχονται την ως άνω παρακράτηση, αποστέλλοντας πίνακα με αναλυτική κατάσταση, στην οποία το κάθε μέλος θα έχει αναγράψει ιδιοχείρως το ονοματεπώνυμο του και θα έχει παραπλεύρως την υπογραφή του.

Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τις αποδοχές τους, υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη δήλωση τους, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, διαφορετικά η παρακράτηση είναι υποχρεωτική.

24. Τελικές διατάξεις

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των ομοίων προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ και ΔΑ) που δεν έχουν τροποποιηθεί και δε θίγονται με την παρούσα.

Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την ΕΓΣΣΕ, δε θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 21.02.2011