Αρ.Πρωτ.: 669

Αθήνα, 16/02/2023

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα(1) Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης

Αρ.: 1/2023/ΟΗΕ 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 16/02/2023 έως και 03/03/2023 (ώρα16:00)

Δείτε επισυναπτόμενα  :

Για την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ 

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας- Έντυπω εκδήλωσής ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α) εδώ
  2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β) εδώ
  3. Υπεύθυνη Δήλωση(Υπόδειγμα Γ) εδώ
  4. Υπόδειγμα ΣΕΟΧ(Υπόδειγμα Δ) εδώ