Προσκληση εκδήλωσης Ενδιαφεροντος με εξωτερικό συνεργάτη

ΑρχικήΠροσκληση εκδήλωσης Ενδιαφεροντος με εξωτερικό συνεργάτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Eπισυναπτόμενα θα βρέιτε τα παρακάτω αρχεία:

Πρόκληση για Υ.Ε. της ΟΗΕ

Υπόδειγμα_Α_Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό Σημείωμα

Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη Δήλωση